Drømmen om kulturhus (I BT 23.01.2012)

Politikerne har nå en gyllen mulighet, kanskje den siste, til å påvirke utviklingen i Fyllingsdalen. Alle politiske partier er enige i at Fyllingsdalen skal få kulturhus. Vi har ventet i 33 år.

I høst var alt på plass for å starte byggingen av Fyllingsdalen kulturhus i Oasen. Helt til en byråkrat (Kommuneadvokaten) på rådhuset tolket EØS reglene dit at dette måtte ut på anbud, og byens politikere bestemte deretter at etableringen av Fyllingsdalen kulturhus skulle ut på anbud og lokaliseres sentralt i Fyllingsdalen. Kulturbyråd Gunner Bakke hevdet at det ville være politisk selvmord og ikke legge kulturhuset ut på anbud.

”Nå skal alle involverte parter tenke litt gjennom hvordan vi best kan løse denne saken, det skal vi bruke ett par uker på”, sa kulturbyråden.

Dette er over to måneder siden. Fyllingsdalen kulturråd har for veldig lenge siden overlevert en utfyllende rapport med argumenter for hvor Kulturhuset bør lokaliseres og hva det bør inneholde Jeg så flotte tegninger i lokalavisen på hvordan Kulturhuset kunne se ut i den nye utbyggingen av Oasen.

Ligger alt i en skuff på rådhuset og støver ned? Hvor vanskelig kan det være å lyse Kulturhuset i Fyllingsdalen ut på anbud? Det aller meste var jo klart på forhånd.

Tidligere byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap, Harald Victor Hove, mente da kulturhuset nesten havnet i Oasen, at dette var den beste løsningen vi kunne få, og han hadde gode forhåpninger til at dette ville bli gjennomført.

Kulturbyråd Gunnar Bakke hadde også et klart ønske om at kulturhuset i Fyllingsdalen skulle bli en realitet så snart som mulig, og har sagt at fyllingsdølene har ventet lenge nok. Han skulle gjøre det han kunne for å finne løsninger som førte til at kulturhuset i Fyllingsdalen skulle bli en realitet så snart som mulig.

Jeg har nå oppdaget at de har startet å grave ved Oasen og utbyggingen er dermed i gang. Betyr dette at det toget er gått? Har dermed en god kandidat til utbygging av Kulturhuset falt fra?

Utbyggingen av Kulturhus i Fyllingsdalen vil ha noen av de samme spesifikasjonene som Fana Kulturhus, så det er ikke nødvendig å finne opp kruttet på nytt.

Jeg ønsker at politikerne lytter til fagfolkene og til Fyllingsdalen kulturråd som sier at Fyllingsdalen kulturhus bør lokaliseres så nært Oasen bydelssenter og den fremtidige kollektivterminalen som overhode mulig.

Jeg ønsker ikke mer desentralisering av offentlige tjenester. Det er viktig at biblioteket ligger i det nye Fyllingsdalen Kulturhus, og biblioteket og kulturhuset må ligge der folk ferdes. Der det er lett tilgjengelig.

Nå kan politikerne vise hva og hvor de vil med Fyllingsdalen, snu trenden, vise at Fyllingsdalen skal ha et bydelssenter, slik som f.eks. Åsane, Arna, Fana og Laksevåg

Politikerne i bystyret har nå en mulighet til å gi Fyllingsdalen ikke bare et kulturhus ved Oasen, men en kulturinstitusjon, et signalbygg, som del av et fullverdig bydelssenter, i selve hjertet av bydelen. Der pulsen er størst.

Få ut fingeren…..

Jeg vil ikke at drømmen om kulturhus i Fyllingsdalen, skal ende med å bli nettopp det; en drøm.

Trond Johannesen, Fyllingsdalen

Kommentar til Filip Ryggs – Blogg

Filip Rygg er indignert og med rette, men….
Hvorfor oppfører du deg på samme måte selv?
Under er en liten omskriving av din Blogg. Jeg er helt enig med det du skriver i din Blogg mot monstermastene. Ved å bytte ut noen av nøkkelordene i Bloggen kunne dette etter min mening enkelt handlet om din håndtering av saken vedr. Løvås oppveksttun.

Monsterbrølet
Vi visste alle at de ekstra rundene ikke var for å snu, men får redde seg ut av en alt for opphetet debatt. Når vår byråd for barnehage og skole i Bergen, Filip Rygg legger frem konklusjonene etter ekstra runden (Les Høring) vedrørende nedleggingen av Løvås Oppveksttun, forteller flere kilder at resultatet er det samme: Det blir skolenedleggelse i en av Bergens viktigste bydeler. Selv om Byrådet har drevet et imponerende spill de siste månedene er det ingen grunn til å tro at de vinner det endelige slaget om Bergen; velgerne.

Ser man på de plantede mediasakene, snuoperasjonen til Komité for kultur, idrett og næring og Ungdommens bystyre, kan man ikke gjøre noe annet enn å la seg imponere av strategene i Byrådet for sitt marionettregime, hvor noen få styrer samfunnsutviklingen. Mange politiske beslutninger kan reverseres, dette er ikke en slik. Avgjørelsen får betydning for de neste 20, 30 og 50 årene.

Jeg sitter i Fyllingsdalen og opplever at du oppfører deg på samme måten. Du hevder hardnakket at bestemmelsen om nedlegging av Løvås oppveksttun ikke er tatt, men alle signaler tyder på det motsatte. Alle fagfolk, inkludert NAF og Politiet. Et enstemmig bydelsstyre er uenig i nedleggingen. Hvem trekker i trådene dine?

– Mangler rotfeste
Til bt.no sier du, når det gjelder monstermastene, at du mener avgjørelsen ikke har rotfeste i fagmiljø, ikke i stortingsflertallet og ikke lokalt. Du sier videre at det er for deg opplagt at det er noen få i regjeringen lar det gå prestisje i saken, hvor det er viktigere å vinne saken enn å lande en god løsning. Dette er farlig. Sier du, Rygg.

Er dine avgjørelser like farlige, når de ikke har rotfeste i fagmiljø eller lokalt?

Vis at du støtter lokaldemokratiet og ikke legger ned Løvås oppveksttun..

Hvis du ser etter feil, ikke bruk kikkert, men speil….

Byplanlegging i Fyllingsdalen

Leserinnlegg. På trykk i Sydvesten 8. februar.
Hvor er Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen. Hvor er byplanleggerne?
Er det byråden for kultur som bestemmer byutviklingen?

Byråd for kultur Harald Victor Hove sier til Sydvesten: -Et kulturhus på Løvås oppveksttun vil også bidra til en god byutvikling. En vil få en forlengelse av bydelssenterområdet. Jeg forstår bare ikke argumentene jeg hører om at Løvås skole ligger for langt unna Oasen. En må ikke begrense et bydelssentrum til kun å gjelde Oasen. Det er ikke langt mellom Oasen og Løvås.

Byråd for kultur Harald Victor Hove uttaler seg her om hva som er god byutvikling og forstår ikke arkitektene/fagfolkene i Cubus og andre som påpeker at lokaliseringen ved Løvås oppveksttun er for langt unna Oasen og den fremtidige kollektivterminalen. Arkitektene i Cubus sier også at et kulturhus i Løvås Oppveksttun vil innebære at funksjonen og bygget ikke vil kunne inngå i omformingen av Oasen fra kjøpesenter til bydelssenter. Dersom en velger en trasé for bybanen i Hjalmar Brantingsvei vil lokaliseringen også være usentral og mindre optimal
kollektivmessig.

Den visjonære byplansjef Lous Mohr laget den første skissen til storbergen som viste bydelssentra i alle de fremtidige nye bydelene. Forbildene var de engelske new towns også kalt civic centre som skulle være komplette bysentra med sosial service, kultur og handel.
Fyllingsdalen var først ute. Det spesielle var at en kommersiell aktør ble gitt oppgaven å bygge det nye bydelssenteret. Kommunen var tilbakeholden / treg med å fylle senteret med offentlig service slik at det i all hovedsak ble et handelstilbud. Det var likevel et bydelssenter med bibliotek, post, bank, politi, sosialkontor og legetjenester. Dette kan dere lese mye om i Hans-Jacob Roald sin bok BYPLANEN, en historie om utviklingen av Bergen by.

Oasen fungerte som en oase, som et eksotisk samlingssted. I dag er mye av det eksotiske – stedets særegenhet skrellet bort. De fleste av tjenestene er i dag flyttet til Spelhaugen industriområde.

Nå vil Byråd for kultur Harald Victor Hove (H) legge kulturhuset,inkludert biblioteket. I motsatt retning av Spelhaugen. Han vil forlenge bydelssenterområdet. Da spør jeg igjen, Hvor er Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (Krf). Hvor er byplanleggerne?

Bystyret har nå en mulighet til å reetablere Oasen som bydelssenter. Det er nå på tide å fullføre intensjonene bak integreringen av Fyllingsdalen i 1955 og etablering av storkommunen i 1972 ved å gi Fyllingsdalen ikke bare et kulturhus ved Oasen, men en kulturinstitusjon som del av et fullverdig bydelssenter.

HØRING OM AVVIKLING AV LØVÅS OPPVEKSTTUN

I bystyresak 568/10: Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 har bystyret vedtatt følgende: «Byrådet vil legge frem egen sak om Løvås, der en foreslår å fristille skolearealene til kulturformål. Barnehagedelen opprettholdes. Saken vil bli sendt på høring».

Da saken om etablering av kulturhus i skolebygningen er sentral i saken tillater Fyllingsdalen Ungdomslag seg å avgi uttalelse.

Fyllingsdalen Ungdomslag ble stiftet i 1897 og har drevet kulturhus i Fyllingsdalen siden 1933. Fra 1955 og i tiden etter var Fyllingsdalen preget av at den ble en del av Bergen. I forbindelse med utbyggingen og eksproprieringen av eiendommene i Fyllingsdalen, planla kommunen å
rive ungdomshuset fordi man ikke så muligheten av at Ungdomslaget kunne «overleve» utbyggingen. Samtlige grunneiere i Fyllingsdalen gikk mot disse planene og de fikk gjennomslag for at Ungdomshuset Trudvang fikk bestå.

Ungdomshuset er i daglig drift, og drives fremdeles av Fyllingsdalen ungdomslag. Det er aktiviteter i ungdomshuset alle dagene i uken for beboere i Fyllingsdalen i alle aldre. Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor leier noen dager i uken og har et rikt utvalg av
aktiviteter. De fleste som bor i Fyllingsdalen har et forhold til ungdomshuset. Ungdomshuset har lange tradisjoner. Etter krigen ble huset brukt til skole og kirke/gudstjenester. Her har det vært feiret bryllup, konfirmasjon, barnedåp og utallige festlige lag. Her er kor og teater.

Fyllingsdalen Ungdomslag har vært aktivt deltagende i å utarbeide forslaget som Fyllingsdalen Kulturråd har til lokalisering av kulturhus i Fyllingsdalen.

Om de gamle gangbroplanene blir gjennomført, slik at den gamle veien på oversiden av Folke Bernadottesvei får en direkteforbindelse over til kulturhuset lokalisert ved Oasen og kollektivterminalen. Så vil port-karakteren et nytt kulturhus vil være, bli ytterligere fremhevet.
Gangbroen vil gi en unik mulighet for ungdomshuset – Trudvang – til å bli en del av kulturhuset. Huset vil kunne være et spennende supplement med sin sal, scene og sjarm, som beskrevet i utredningen til Fyllingsdalen kulturråd.

Fyllingsdalen Ungdomslag støtter Fyllingsdalen kulturråd og ber om at et nytt kulturhus i Fyllingsdalen kommer så nært Oasen som kulturrådet har foreslått. Bystyret har nå en mulighet til å reetablere Oasen som bydelssenter. Gi Fyllingsdalen ikke bare et kulturhus ved Oasen, men en kulturinstitusjon som del av et fullverdig bydelssenter.

Styret i Fyllingsdalen Ungdomslag

Stig Klynderud(s) Leder, Kjersti Sælensminde(s), Dag Tor Johannessen(s), Alf Magnus Johannesen(s), Trond Johannesen(s), Anders Haugen(s)