Byplanlegging i Fyllingsdalen

Leserinnlegg. På trykk i Sydvesten 8. februar.
Hvor er Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen. Hvor er byplanleggerne?
Er det byråden for kultur som bestemmer byutviklingen?

Byråd for kultur Harald Victor Hove sier til Sydvesten: -Et kulturhus på Løvås oppveksttun vil også bidra til en god byutvikling. En vil få en forlengelse av bydelssenterområdet. Jeg forstår bare ikke argumentene jeg hører om at Løvås skole ligger for langt unna Oasen. En må ikke begrense et bydelssentrum til kun å gjelde Oasen. Det er ikke langt mellom Oasen og Løvås.

Byråd for kultur Harald Victor Hove uttaler seg her om hva som er god byutvikling og forstår ikke arkitektene/fagfolkene i Cubus og andre som påpeker at lokaliseringen ved Løvås oppveksttun er for langt unna Oasen og den fremtidige kollektivterminalen. Arkitektene i Cubus sier også at et kulturhus i Løvås Oppveksttun vil innebære at funksjonen og bygget ikke vil kunne inngå i omformingen av Oasen fra kjøpesenter til bydelssenter. Dersom en velger en trasé for bybanen i Hjalmar Brantingsvei vil lokaliseringen også være usentral og mindre optimal
kollektivmessig.

Den visjonære byplansjef Lous Mohr laget den første skissen til storbergen som viste bydelssentra i alle de fremtidige nye bydelene. Forbildene var de engelske new towns også kalt civic centre som skulle være komplette bysentra med sosial service, kultur og handel.
Fyllingsdalen var først ute. Det spesielle var at en kommersiell aktør ble gitt oppgaven å bygge det nye bydelssenteret. Kommunen var tilbakeholden / treg med å fylle senteret med offentlig service slik at det i all hovedsak ble et handelstilbud. Det var likevel et bydelssenter med bibliotek, post, bank, politi, sosialkontor og legetjenester. Dette kan dere lese mye om i Hans-Jacob Roald sin bok BYPLANEN, en historie om utviklingen av Bergen by.

Oasen fungerte som en oase, som et eksotisk samlingssted. I dag er mye av det eksotiske – stedets særegenhet skrellet bort. De fleste av tjenestene er i dag flyttet til Spelhaugen industriområde.

Nå vil Byråd for kultur Harald Victor Hove (H) legge kulturhuset,inkludert biblioteket. I motsatt retning av Spelhaugen. Han vil forlenge bydelssenterområdet. Da spør jeg igjen, Hvor er Byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (Krf). Hvor er byplanleggerne?

Bystyret har nå en mulighet til å reetablere Oasen som bydelssenter. Det er nå på tide å fullføre intensjonene bak integreringen av Fyllingsdalen i 1955 og etablering av storkommunen i 1972 ved å gi Fyllingsdalen ikke bare et kulturhus ved Oasen, men en kulturinstitusjon som del av et fullverdig bydelssenter.