Fyllingsdalen mot fremtiden

Oppslag på døren til møte

I går arrangerte Fyllingsdalen Arbeiderparti Super Tirsdag FYLLINGSDALEN 2016-2030. Dette var et møte som var åpent for alle. Undertittelen var: Hvordan ønsker vi å utvikle dalen?

Mye av tiden gikk med til å presentere planprosjekter og bybanen. Mitt syn på bybanen endret seg ikke etter dette møte.

Byråd Anne Elisa Tryti prøver å tolke fremtiden

Bybane TIL Fyllingsdalen ikke FOR Fyllingsdalen.
Med bussen bruker jeg i dag i underkant av ti minutter til sentrum. Vil bybanen utgjøre en forbedring for meg og mine noen tusen naboer?
Politikerne har kalt dette en bybane fra sentrum til Fyllingsdalen. Da er det for meg helt naturlig å tenke at en slik bybane vil gå raskeste veien, gjennom Nygårdshøyden, over Puddefjordsbroen, gjennom Løvstakken og med flere stopp gjennom Fyllingsdalen til Spelhaugen.
Men neida, mine naboer og jeg på Helgeplasset, i Hamrelien, i Lynghaug, i Løvåsen, i Storhammeren, på Sikthaugen og mange flere vil ikke nyte godt av bybanen.

I beste fall vil det ikke bli noen endring. Jeg vil ta bussen som før, og bybanen vil for oss i Fyllingen nord være ikke eksisterende. Problemer er at politikerne sannsynligvis vil gjøre som på Nesttun. La alle busser gå til Bybanen. Det vil for oss i Fyllingen nord forringe kollektivtilbudet betydelig.

Den traseen som er foreslått til Fyllingsdalen er en utmerket trasé helt til den kommer til Fyllingsdalen. Dette er ingen bybane for Fyllingsdalen (nord). Dette er en Bybane for Bergensdalen.

Jeg mener å huske at det tidligere var to alternative traseer gjennom Fyllingsdalen, og at den traseen som er valgt bort gikk mye lenger nord i Fyllingsdalen. Den traseen ville gitt oss naboer gangavstand til bybanen. Det ville vært lettere å akseptere en litt lengre reise hvis bybanen gikk gjennom nærområdet. For eksempel med et stopp ved Rema 1000 i Lynghauparken. Slik det ser ut nå vil bybanen få to stopp i Fyllingsdalen, ett ved Oasen og et på Spelhaugen. Slik traseen er planlagt i dag vil bybanen komme ut av fjellet rett ved Oasen, den vil selvfølgelig få et stopp ved Oasen og deretter fortsette strake veien til Spelhaugen.

Jeg konkluderer med at Bybanen ikke er for meg. Det jeg trenger er en garanti fra politikerne, at jeg ikke vil få forringet det utmerkede kollektivtilbudet jeg har i dag. Det fikk jeg ikke. Vi må belage oss på et endret reisemønster. På informasjonsmøte i Fyllingsdalen sent i 2014 svarte fagetaten på spørsmål om de ville opprettholde det gode kollektivtilbudet Fyllingsdalen har i dag. Svaret var Ja, men…. «Vi bygger ikke en høykapasitetsbane som ingen tar…..»

Ikonsekventutredningen påstår fagfolkene:  Reisetiden med bane via Mindemyren og Haukeland fra Oasen vil bli omtrent som med dagens buss over Puddefjorden, avhengig av trafikk på det øvrige vegnettet.

Fa Oasen tar det i dag ca 10 min med buss til sentrum. I planen for bybanen skal den bruke 19 min til sentrum. En dobling av reisetiden er for fagfolkene, som de skriver; Reisetiden vil bli omtrent den samme…. Dette er omtrentligheter som politikerne aksepterer.

Nei. banen har aldri vært ment som et raskt transportmiddel. Desverre… Ifølge politikerne er den et virkemiddel for byutvikling og fortetting. på spørsmål hvor stor fortettning fagfolkene ser for seg så snakker de om en fordobling innenfor planområdet. det betyrnoe over 6000 personer i umiddelbar nærhet til Oasen.