Fyllingsdalen stemoderlig behandlet

Her er leserinnlegget mitt som står på trykk i dagens BT (23.01.2011)
Fyllingsdalen er stemoderlig behandlet.

Jeg er Fyllingsdøl. For meg er det en hedersbetegnelse. Jeg har sett bydelen vokse. Jeg kan minnes gartneriene, minkfarmen og gårdene. En gang var Fyllingsdalen Bergen sitt spiskammers.

Nå er jeg fortvilet, for jeg har begynt å lure på hva Bergen kommune og politikerne vil med Fyllingsdalen. Finnes det ingen helhetlig plan? Oasen har siden det ble bygget fungert som et bydelssenter, med bibliotek, post, bank, politi, sosialkontor og legetjenester. Oasen har lagt godt til i forhold til offentlig kommunikasjon.

Bydelen er blitt desentralisert. Sosialtjenesten, den kommunale delen av NAV, ble høsten 2007 flyttet fra Oasen, til industriområdet på Spelhaugen 2 km fra Oasen.

Fyllingsdalen Kulturkontor ble slått sammen med Laksevåg og heter nå Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor og er flyttet til Laksevåg bydel.

Det er lenge siden Politiet hadde sine kontorer på Oasen.

Posten har flyttet fra Oasen. Du må nå prøve å finne ditt lokale Postkontor i en lokal butikk. I tillegg har DNB NOR, som holder til på Oasen, sluttet å betjene kundene sine regninger.

LAR pasienter fra Fyllingsdalen har nå fått sitt utdelingssted i Laksevåg bydel.

Fyllingsdalen bydelsstyre har blitt lagt ned. For andre gang, sammen med byens øvrige bydelsstyrer.

Nå vil politikerne flytte enda en offentlig tjeneste vekk fra Oasen, biblioteket, ikke så lang vil noen hevde, drøye 500 meter.

Bystyret/politikerne har besluttet å legge ned Løvås oppvekstun. Etter først å ha foreslått å legge ned Seljedalen skole. Jeg var på folkemøte på Løvås skole og traff politikere fra alle partiene. Det var mange innlegg som talte mot å legge ned Seljedalen skole. Politikerne skrøt av den flotte omvisningen de hadde fått på Løvås oppveksttun. Ingen sa et ord om at Løvås oppvekstun ville bli nedlagt. Vi i salen husket hva politikerne sa i 2008. Oppveksttun var redningen for nedleggingstruede skoler. Det ville gi foreldrene forutsigbarhet het det.

Så velger politikerne å sette skole og kultur opp mot hverandre. Legge ned Løvås oppvekstun og etablere kulturhus på tomten.

Hadde ingen av politikerne kunnskap om dette da folkemøtet blir holdt dagen før? I så fall var det godt skuespill. Det er også politikere som hevder at dette er den mest demokratiske prosessen som har blitt gjort på lenge(?).

Fyllingsdalen Kulturråd har fått rikelig med penger fra Bergen kommune til å utrede kulturhus i Fyllingsdalen og kulturrådet sitt forslag fikk allmenn oppslutning på et allmøte i Fyllingsdalen, våren 2010. Kulturrådet foreslår å legge Fyllingsdalen kulturhus like ved Oasen.

Nå velger våre politikere å følge en lang trend. Fyllingsdalen skal ikke ha et bydelssenter. Slik som f.eks. Åsane, Arna, Fana og Laksevåg

Nå skal våre fremste politikere også flytte biblioteket vekk fra Oasen til et nytt kulturhus i Løvås oppveksttuns lokaler. Enda en desentralisering av offentlige tjenester.

Politikerne i Bystyret har nå to viktige politiske saker i fanget,nedleggingen av Løvås oppveksttun og beslutningen om å bygge kulturhus i bydelen.

Fyllingsdalen bydelsstyre (bydelens egne politikere) frarådet å legge ned Løvås skole, enstemmig. Bydelsstyret vedtok også enstemmig i et møte våren 2010 å prioritere Fyllingsdalen kulturråds forslag til kulturhus.

Jeg mener at det er på tide at Fyllingsdalen får tilbake et bydelssenter. Legg Fyllingsdalen Kulturhus ved Oasen. Ikke legg ned Løvås oppveksttun, gi foreldre og barn i Fyllingsdalen den forutsigbarheten som politikerne har lovet.