Oasen som bydelssentrum

«»– Et kulturhus på Løvås oppveksttun vil også bidra til en god byutvikling. En vil få en forlengelse av bydelssenterområdet. Jeg forstår bare ikke argumentene jeg hører om at Løvås skole ligger for langt unna Oasen. En må ikke begrense et bydelssentrum til kun å
gjelde Oasen. Det er ikke langt mellom Oasen og Løvås, sier Hove.»»
(Sydvesten 18.01.2011 http://www.sydvesten.no/?p=1849#more-1849)

Bydelen er etter min oppfatning blitt desentralisert. Oasen har en gang fungert som et bydelssenter, med bibliotek, post, bank, politi, sosialkontor og legetjenester. Oasen har lagt godt til i forhold til offentlig kommunikasjon.

Forlengelsen av Oasen som bydelsenterområdet har pågått i mange år uten en helhetlig plan. Nå vil byråden strekke den enda lenger.

Sosialtjenesten, den kommunale delen av NAV, ble høsten 2007 flyttet fra Oasen til industriområdet i Spelhaugen, sammen med NAV stat. Her ligger også barnevernstjenesten som også i sin tid var lokalisert på Oasen. Ansatte i Hjemmehjelptjenesten har også sin arbeidsplass i
Spelhaugen, de var også tidligere på Oasen. Det er lenge siden Politiet flyttet fra Oasen til samme industriområde. Posten har flyttet fra Oasen. De har også åpnet ny filial i Spelhaugen. Fyllingsdalen Kulturkontor er slått sammen med Laksevåg og heter Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor og er flyttet til Laksevåg bydel.

Nå vil Byråden flytte enda en offentlig tjeneste vekk fra Oasen, kulturhuset, inkludert biblioteket. I motsatt retning av Spelhaugen.

Nå velger byråden å følge en lang trend. Fyllingsdalen skal ikke ha et bydelssenter slik som f.eks. Åsane, Arna, Fana og Laksevåg, men mange små.

Jeg vil berømme Komité for kultur, idrett og næring og komitéleder Trude Drevland som enstemmig har vedtatt følgende Merknad til Kulturarenaplanen:

Sitat:Kulturhus i Fyllingsdalen

Konkret sak om lokalisering av kulturhus i Fyllingsdalen fremmes ikke før høring om fremtiden til Løvåsen skole er gjennomført og saken om Løvåsen skole er vedtatt i bystyret.Sitat slutt.