Sing Sing


Jeg har besøkt Sing Sing correctional facility. Fengslet ligger i Ossinger, i underkant av en time med tog fra sentralstasjonen på Manhattan. Sing Sing har i overkant av 1700 innsatte og ble bygget i 1825. Da vi kom til fengslet ble vi tatt imot av fengslets historiker, som hadde jobbet i fengslet siden 1971. Han gav oss en omvisning på over fem timer.Under omvisningen ble jeg og min kollega behandlet som familie, noe vi ble veldig stolte over. På hvert et sted/avdeling vi kom, ble vi presentert som: «Brother and sister, correction officers from Norway».