Til Filip Rygg

Politikere skal ikke bare få tilsvar de gangene man er uenige i deres valg. Jeg vil berømme deg Byråd Filip Rygg for å ha tatt inn over deg den saklige argumentasjonen mot nedlegging av Løvås Oppveksttun. I din blogg tidligere i vinter skrev du om monstermastene og om den høringen som fant sted. Du var indignert og med rette. Da jeg leste innlegget ditt var engasjementet mitt mot nedlegging av Løvås oppveksttun sterkt. Jeg leste i innlegget at det byråden anklaget olje- og energiminister Terje Riis-Johansen for, var akkurat det byråden selv gjorde i skolesaken. Jeg må inrømme at jeg tok feil.

Mangler ikke rotfeste
Til bt.no sa du, når det gjelder monstermastene, at du mente avgjørelsen ikke har rotfeste i fagmiljø, ikke i stortingsflertallet og ikke lokalt. Du sa videre at det er for deg opplagt at det er noen få i regjeringen lar det gå prestisje i saken, hvor det er viktigere å vinne saken enn å lande en god løsning. Dette er farlig. Sa du.

Din avgjørelse om å ikke legge ned Løvås oppveksttun er rotfestet i fagmiljø, i bystyret og ikke minst lokalt. Du har vist at det er mulig å snu, og å finne en god løsning.