Uinteressert i fotball

Det er en vanlig misforståelse at en som er uinteresert i fotball mangler kunnskal om fotball. Det er ikke likhetstegn mellom uinteressert og kunnskapsløs. Ulempen med å være uinteressert i fotball er at du tilegnet deg kunnskap om fotball, fotballspillere, trenere og fotballfruer som er uønsket, det er meget vanskelig å unngå å tilegne seg kunnskap om fotball. Tv, aviser og samtlige sosiale medier, og arbeidsplasser flommer over av uinteressant informasjon om fotball.
Hva med Gary Speed….. Fordelen for en som er uinteressert i fotball er at en daglig får sine fordommer bekreftet…